SPA & HOTEL    HYAKUKANON NO YU , SAITAMA

住宅地の中に建つ温泉施設(温泉湧出量は関東でも指折り)・内湯と露天風呂


KUAHAUSE KORYO, SIMANE


KUAHOUSE KUROKAWA, NIIGATA


KITAKAMI NO YU, IWATE