SPA   MORI NO YU                        HAKONE,KANAGAWA

裸浴の温泉施設、広い露天風呂を持つ